Miasm2
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Properties Macros
Namespaces | Functions | Variables
ir2C.py File Reference

Go to the source code of this file.

Namespaces

 miasm2.ir.ir2C
 

Functions

def miasm2.ir.ir2C.init_arch_C
 
def miasm2.ir.ir2C.patch_c_id
 
def miasm2.ir.ir2C.patch_c_new_id
 
def miasm2.ir.ir2C.set_pc
 
def miasm2.ir.ir2C.gen_resolve_int
 
def miasm2.ir.ir2C.gen_resolve_id_lbl
 
def miasm2.ir.ir2C.gen_resolve_id
 
def miasm2.ir.ir2C.gen_resolve_mem
 
def miasm2.ir.ir2C.gen_resolve_other
 
def miasm2.ir.ir2C.gen_resolve_dst_simple
 
def miasm2.ir.ir2C.gen_irdst
 
def miasm2.ir.ir2C.Expr2C
 
def miasm2.ir.ir2C.label2offset
 
def miasm2.ir.ir2C.expr2pyobj
 
def miasm2.ir.ir2C.ir2C
 
def miasm2.ir.ir2C.irblocs2C
 

Variables

tuple miasm2.ir.ir2C.log_to_c_h = logging.getLogger("ir_helper")
 
tuple miasm2.ir.ir2C.console_handler = logging.StreamHandler()
 
tuple miasm2.ir.ir2C.translator = Translator.to_language("C")
 
list miasm2.ir.ir2C.prefetch_id = []
 
dictionary miasm2.ir.ir2C.prefetch_id_size = {}
 
string miasm2.ir.ir2C.name = 'pfmem%.2d_%d'
 
tuple miasm2.ir.ir2C.c = m2_expr.ExprId(name, size)
 
int miasm2.ir.ir2C.mask_int = 0xffffffffffffffff
 
string miasm2.ir.ir2C.pre_instr_test_exception = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_fetch_mem_at_instr = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_fetch_mem_post_instr = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_fetch_mem_at_instr_noautomod = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_fetch_mem_post_instr_noautomod = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_at_instr = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_post_instr = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_at_instr_noautomod = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.code_exception_post_instr_noautomod = r""
 
string miasm2.ir.ir2C.goto_local_code = r""
 
dictionary miasm2.ir.ir2C.my_size_mask
 
tuple miasm2.ir.ir2C.exception_flags = m2_expr.ExprId('exception_flags', 32)